top


De Rottige Meente is een schitterend natuurgebied, een karakteristiek en uniek wetland met nationale waarde. Van oorsprong een oude veenpolder en onderdeel van de zuidelijkste gemeente in Friesland: Weststellingwerf.

Tal van culturele gezelschappen vinden in dit waterrijke gebied de inspiratie en de locatie voor hun kunst: cultuur in de Rottige Meente.nl.
top

Staatsbosbeheer

Staatbosbeheer is de grootste landeigenaar van Rottige Meente en beheert het gebied met een uitgekiende balans van activiteiten. Hierdoor ontstaat een bijzonder en afwisselend waterlandschap met open ruimten, gras- en rietlanden, vergezichten en besloten moerasbossen. Was deze Friese parel van natuur ooit verborgen, tegenwoordig sluit Staatsbosbeheer zich graag aan bij initiatieven zoals van de gemeente Weststellingwerf en werkt zij mee aan de promotie om het gebied bekend en toegankelijk te maken voor publiek.

Staatbosbeheer past diverse vormen van beheer toe in Rottige Meente. De grote verscheidenheid aan natuur in het reservaat wordt met het maaien van rietlanden, het hooien van zeldzame blauwgraslanden en het beweiden van de graslanden uitstekend in stand gehouden. Zilveren Maan en zeldzame orchideeën kiezen de schraallanden als hun leefgebied. De gemaaide rietlanden zijn het voedselgebied van de roerdomp waar ook de grote vuurvlinder leeft.

Staatbosbeheer stelt zich ten doel om volgens internationale afspraken grote natuurgebieden met belangrijke ecosystemen te behouden en open te stellen. De Rottige Meente, de Weerriben en de Wieden in de Kop van Overijssel kennen vergelijkbare natuurwaarden. Mettertijd kunnen deze gebieden een geheel vormen als Nationaal Park De Weerriben.

Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl
Terug naar home
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image
event image